×
กฎการใช้กระดานสนทนา (01 ก.พ. 2016)

*** บ้านมีกฎบ้าน, เมืองมีกฎเมือง, ชุมชนออน์ไลน์ก็ต้องมีกฎเช่นเดียวกัน กฎไม่ได้มีไว้กักขังหรือปิดกั้นแนวความคิด แต่มีไว้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชุมชน

ผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (24 หัวข้อ)

พูดคุย ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและบริการสื่อสำหรับคนตาบอด
ใครมีคำถามอะไรก็เข้ามาฝากคำถามไว้ได้นะค่ะ เมื่อครีมว่างแล้วจะเข้ามาตอบค่ะ
ชื่อกระทู้ ตอบกลับ / อ่าน โพสต์ล่าสุด
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา, โดย RomanInsig
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา
โดย RomanInsig
ตอบกลับ:0
อ่าน:75.5k
โพสต์ล่าสุด โดย RomanInsig
1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย AmmayOminojermonia
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย AmmayOminojermonia
ตอบกลับ:0
อ่าน:55.2k
โพสต์ล่าสุด โดย AmmayOminojermonia
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:11.8k
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:44k
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:45.8k
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:43.5k
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:11.3k
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:4952
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:834
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:4137
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย orekicopy
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย orekicopy
ตอบกลับ:0
อ่าน:321
โพสต์ล่าสุด โดย orekicopy
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย orekicopy
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย orekicopy
ตอบกลับ:0
อ่าน:663
โพสต์ล่าสุด โดย orekicopy
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย ThomasPhina
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย ThomasPhina
ตอบกลับ:0
อ่าน:1560
โพสต์ล่าสุด โดย ThomasPhina
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย Latonyaroyak
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย Latonyaroyak
ตอบกลับ:0
อ่าน:1395
โพสต์ล่าสุด โดย Latonyaroyak
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย Aaepfsoca
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย Aaepfsoca
ตอบกลับ:0
อ่าน:693
โพสต์ล่าสุด โดย Aaepfsoca
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา, โดย CoreyHow
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
โดย CoreyHow
ตอบกลับ:0
อ่าน:736
โพสต์ล่าสุด โดย CoreyHow
1 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา, โดย BernadoRes
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา
โดย BernadoRes
ตอบกลับ:0
อ่าน:591
โพสต์ล่าสุด โดย BernadoRes
1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา, โดย AlfredikPrult
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา
โดย AlfredikPrult
ตอบกลับ:0
อ่าน:672
โพสต์ล่าสุด โดย AlfredikPrult
1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา, โดย JamesAwaic
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา
โดย JamesAwaic
ตอบกลับ:0
อ่าน:659
โพสต์ล่าสุด โดย JamesAwaic
1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา, โดย Justinalada
โพสต์ล่าสุด 1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา
โดย Justinalada
ตอบกลับ:0
อ่าน:734
โพสต์ล่าสุด โดย Justinalada
1 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.278 วินาที