×
กฎการใช้กระดานสนทนา (01 ก.พ. 2016)

*** บ้านมีกฎบ้าน, เมืองมีกฎเมือง, ชุมชนออน์ไลน์ก็ต้องมีกฎเช่นเดียวกัน กฎไม่ได้มีไว้กักขังหรือปิดกั้นแนวความคิด แต่มีไว้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชุมชน

ผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (24 หัวข้อ)

พูดคุย ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและบริการสื่อสำหรับคนตาบอด
ใครมีคำถามอะไรก็เข้ามาฝากคำถามไว้ได้นะค่ะ เมื่อครีมว่างแล้วจะเข้ามาตอบค่ะ
ชื่อกระทู้ ตอบกลับ / อ่าน โพสต์ล่าสุด
เริ่มหัวข้อ 5 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา, โดย RomanInsig
โพสต์ล่าสุด 5 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
โดย RomanInsig
ตอบกลับ:0
อ่าน:66.8k
โพสต์ล่าสุด โดย RomanInsig
5 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา, โดย AmmayOminojermonia
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา
โดย AmmayOminojermonia
ตอบกลับ:0
อ่าน:50.3k
โพสต์ล่าสุด โดย AmmayOminojermonia
8 เดือน 1 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:10.7k
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:39.3k
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:45.4k
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:43.1k
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:10.7k
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:4532
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:410
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย alawasoqecaa
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย alawasoqecaa
ตอบกลับ:0
อ่าน:3662
โพสต์ล่าสุด โดย alawasoqecaa
8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย orekicopy
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย orekicopy
ตอบกลับ:0
อ่าน:96
โพสต์ล่าสุด โดย orekicopy
8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา, โดย orekicopy
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
โดย orekicopy
ตอบกลับ:0
อ่าน:187
โพสต์ล่าสุด โดย orekicopy
8 เดือน 2 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 3 วัน ที่ผ่านมา, โดย ThomasPhina
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 3 วัน ที่ผ่านมา
โดย ThomasPhina
ตอบกลับ:0
อ่าน:1210
โพสต์ล่าสุด โดย ThomasPhina
8 เดือน 3 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 4 วัน ที่ผ่านมา, โดย Latonyaroyak
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 4 วัน ที่ผ่านมา
โดย Latonyaroyak
ตอบกลับ:0
อ่าน:619
โพสต์ล่าสุด โดย Latonyaroyak
8 เดือน 4 วัน ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา, โดย Aaepfsoca
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
โดย Aaepfsoca
ตอบกลับ:0
อ่าน:263
โพสต์ล่าสุด โดย Aaepfsoca
8 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา, โดย CoreyHow
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
โดย CoreyHow
ตอบกลับ:0
อ่าน:399
โพสต์ล่าสุด โดย CoreyHow
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา, โดย BernadoRes
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
โดย BernadoRes
ตอบกลับ:0
อ่าน:265
โพสต์ล่าสุด โดย BernadoRes
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา, โดย AlfredikPrult
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
โดย AlfredikPrult
ตอบกลับ:0
อ่าน:347
โพสต์ล่าสุด โดย AlfredikPrult
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา, โดย JamesAwaic
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
โดย JamesAwaic
ตอบกลับ:0
อ่าน:305
โพสต์ล่าสุด โดย JamesAwaic
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
เริ่มหัวข้อ 8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา, โดย Justinalada
โพสต์ล่าสุด 8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
โดย Justinalada
ตอบกลับ:0
อ่าน:278
โพสต์ล่าสุด โดย Justinalada
8 เดือน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.267 วินาที