กฎการใช้กระดานสนทนา 01 ก.พ. 2016

*** บ้านมีกฎบ้าน, เมืองมีกฎเมือง, ชุมชนออน์ไลน์ก็ต้องมีกฎเช่นเดียวกัน กฎไม่ได้มีไว้กักขังหรือปิดกั้นแนวความคิด แต่มีไว้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชุมชน
กล่าวคือ, รู้จัก สิทธิของตัวเองที่พึงจะกระทำได้
โดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นและส่วนรวม ***

1. ไม่ใช้คำหยาบ กล่าวร้าย ดูหมิ่น พาดพิงหรือกระทำการใดๆที่อาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย และทำให้เกิดความแตกแยกทางสังคม กระทบต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. การกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายความแตกแยกทางสังคม กระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์บนเว็บไซต์อาจถือเป็นความผิดทางกฎหมายและอาจจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความดังกล่าว
3. หลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
4. เว็บไซต์นี้เป็นเว็บแห่งการแบ่งปัน ถ้าเราได้รับความรู้หรือสิ่งดีๆจากเพื่อนสมาชิก สิ่งที่เราจะตอบแทนความดีของเพื่อนๆสมาชิกก็คือคำขอบคุณ "อย่างลืมขอบคุณทุกครั้งเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ"

กรณีทำผิดกฎหรือมารยาทของกระดานสนทนา จะมีบทลงโทษดังนี้
ครั้งที่ 1 กล่าวตักเตือน
ครั้งที่ 2 ทำทัณฑ์บน
ครั้งที่ 3 ทำการแบน(Ban) ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.124 วินาที