×
กฎการใช้กระดานสนทนา (01 ก.พ. 2016)

*** บ้านมีกฎบ้าน, เมืองมีกฎเมือง, ชุมชนออน์ไลน์ก็ต้องมีกฎเช่นเดียวกัน กฎไม่ได้มีไว้กักขังหรือปิดกั้นแนวความคิด แต่มีไว้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชุมชน

บริการเทคโนโลยี อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด (ไม่มีหัวข้อ)

ใครมีปัญหา ปรึกษาเรื่องไอที อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดเชิญห้องนี้ครับ เรามีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชานคอยตอบปัญหาของท่านอยู่ตรงนี้

รับปรึกษา สนทนา พูดจาภาษาไอที
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.089 วินาที