×
กฎการใช้กระดานสนทนา (01 ก.พ. 2016)

*** บ้านมีกฎบ้าน, เมืองมีกฎเมือง, ชุมชนออน์ไลน์ก็ต้องมีกฎเช่นเดียวกัน กฎไม่ได้มีไว้กักขังหรือปิดกั้นแนวความคิด แต่มีไว้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชุมชน

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด (93 หัวข้อ)

ท่านคือคนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้เก้าไกล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือพัฒนา ส่งเสริม การศึกษา คุณภาพชีวิตของคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไป
ประเภท
ใครมีปัญหา ปรึกษาเรื่องไอที อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดเชิญห้องนี้ครับ เรามีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชานคอยตอบปัญหาของท่านอยู่ตรงนี้
ไม่มีหัวข้อ
มีปัญหา ต้องการปรึกษาเรื่องการใช้งานโครงข่ายเข้ามาฝ่ากคำถามไว้ที่นี่
Приобретение недвижимости за г ...
โดย AmmayOminojermonia
2 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา
พูดคุย ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและบริการสื่อสำหรับคนตาบอด
ใครมีคำถามอะไรก็เข้ามาฝากคำถามไว้ได้นะค่ะ เมื่อครีมว่างแล้วจะเข้ามาตอบค่ะ
Свое виртуальное радио.
โดย RomanInsig
2 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา
สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับนะโยบายการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด
Internet и возможности, которы ...
โดย RomanInsig
2 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

มุมอาสาสมัคร (23 หัวข้อ)

ความเสียสละของท่าน คือการแบ่งปันน้ำใจที่มีค่าสำหรับเรา พูดคุย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครเชิญที่นี่ครับ
Cобственное онлайн радио.
โดย RomanInsig
2 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา

*** บ้านมีกฎบ้าน, เมืองมีกฎเมือง, ชุมชนออน์ไลน์ย่อมต้องมีกฎเช่นเดียวกัน
กฎไม่ได้มีไว้กักขังหรือปิดกั้นแนวความคิด แต่มีไว้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชุมชน
กล่าวคือ, รู้จัก สิทธิของตัวเองที่พึงจะกระทำได้
โดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นและส่วนรวม ***

1. ไม่ใช้คำหยาบ กล่าวร้าย ดูหมิ่น พาดพิงหรือกระทำการใดๆที่อาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย และทำให้เกิดความแตกแยกทางสังคม กระทบต่อสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. การกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายความแตกแยกทางสังคม กระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์บนเว็บไซต์อาจถือเป็นความผิดทางกฎหมายและอาจจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งทางแพ่ง
และทางอาญา ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความดังกล่าว
3. หลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
4. เว็บไซต์นี้เป็นเว็บแห่งการแบ่งปัน ถ้าเราได้รับความรู้หรือสิ่งดีๆจากเพื่อนสมาชิก สิ่งที่เราจะตอบแทนความดีของเพื่อนๆสมาชิกก็คือคำขอบคุณ "อย่างลืมขอบคุณทุกครั้งเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ"

กรณีทำผิดกฎหรือมารยาทของกระดานสนทนา จะมีบทลงโทษดังนี้
ครั้งที่ 1 กล่าวตักเตือน
ครั้งที่ 2 ทำทัณฑ์บน
ครั้งที่ 3 ทำการแบน(Ban) ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.117 วินาที