พิมพ์
หมวด: บทความน่ารู้
ฮิต: 5029

ABBYY FineReader โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf เพื่อนำไปใช้ในรูปแบบไฟล์ต่างๆ

เป็นประโยชน์มากสำหรับใครที่ทำงานเอกสาร ผลิตอักษรเบรลล์

โปรแกรม ABBYY เป็นโปรแกรมที่สามารถแปลงไฟล PDF ไปเป็น  ไฟล์ texts ในรูปแบบต่างๆเช่น Microsoft Word Microsoft Powerpoint Microsoft Excel เป็นต้น และรองรับภาษาไทยที่ดีที่สุดอีกโปรแกรมหนึ่ง

ไฟล์งานประเภท pdf เป็นไฟล์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจากไฟล์มีขนาดเล็ก และสามารถเข้ารหัสเพื่อป้องกันเอกสารได้ นอกจากนี้ไฟล์รูปแบบนี้จะยังคงรูปแบบเอกสารตามต้นฉบับ และยากต่อการแก้ไข แต่อาจจะมีหลายท่านที่ได้รับเอกสารต้นฉบับที่เป็นไฟล์ประเภท pdf แล้วมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อความในเอกสาร ด้วยเหตุผลหลายๆประการ และกำลังมองหาโปรแกรมที่สามารถแปลงไฟล์ pdf ไปเป็น Texts และรองรับภาษาไทย เราแนะนำให้ใช้โปรแกรม ABBYY FineReader ซึ่งทดลองใช้แล้วปรากฎว่าใช้งานได้ดีกว่าอีกหลายๆโปรแกรม และได้ตัวอักษรที่ค่อนข้างสมบูรณ์

 

คุณสมบัติของโปรแกรม ABBYY FineReader

 

แปลงภาพเป็นข้อความอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ABBYY FineReader สามารถสแกนและแปลงเอกสารจากไฟล์ pdf ไปเป็นข้อความได้ถูกต้องสูงถึง 99.8% และคงรูปแบบเอกสารไว้ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

รองรับเอกสารหลากหลายภาษา

ABBYY FineReader สามารถใช้งานในการแปลงเอกสารจากไฟล์ pdf ไปเป็นข้อความได้หลากหลายภาษา สูงสุดถึง 190 ภาษา และที่สำคัญสนับสนุนภาษาเอเซียที่มีรูปแบบภาษาแตกต่างออกไปจากภาษาของชาวตะวันตก

โปรแกรมสามารถแปลงเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำได้หลากหลายหน้าในเวลาไม่กี่นาที

รองรับการแปลงไฟล์ได้หลายรูปแบบ

โปรแกรม ABBYY FineReader สามาถแปลงไฟล์ได้ทั้งไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ pdf และไฟล์ที่เป็นรูปภาพ(Image) และให้ผลการแปลงภาพที่คงคุณภาพสูงเหมือนเอกสารต้นฉบับ

มีระบบการแปลงงานแบบเร่งด่วน

ซึ่งเราสามารถที่จะแปลงงานแบบเร่งด่วนได้ง่ายๆ โดยคลิกขวา แล้วสั่งให้โปรแกรมทำการแปลงไฟล์ โปรแกรมก็จะเริ่มทำการแปลงไฟล์งานให้เราทันที

 ABBYY FineReader เป็นโซลูชั่นที่อำนวยความสะดวกด้านการทำ OCR แบบอัตโนมัติ รองรับการทำงานแบบเครื่องเดียวเบ็ดเสร็จ (Standalone License) และ/หรือ ทำงานแบบเครือข่าย (Concurrent License) เหมาะกับการแปลงเอกสารที่ได้จากการสแกนซึ่งมักจะอยู่ในรูปของ TIFF หรือ PDF ให้เปลี่ยนไปเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่สามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างเช่น นำไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น PDF หรือ TIFF มาผ่านขั้นตอนการ “รู้จำตัวอักษรภาพ หรือ การทำ OCR” ภายในโปรแกรมชุด ABBYY FineReader จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการทำ OCR ออกมาอยู่ในรูปของไฟล์นามสกุลอื่นๆ ที่สามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น ไฟล์ DOC, TXT หรือ จะให้ออกมาอยู่ในรูปของ PDF Searchable ก็ได้ เช่นกัน

 

คุณสมบัติหลักๆ ของโปรแกรม ABBYY FineReader มีดังนี้

 

มีเมนูลัดเพื่อสั่งสร้างไฟล์เอกสารนามสกุล Doc, PDF จากไฟล์ต้นทางถูกสแกนจากเครื่องสแกนเนอร์ โดยอัตโนมัติ (หรือ เรียกว่า Quick Task)

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนเนอร์ทั่วๆไปผ่านตัวขับแบบ Twain ได้

รองรับการแปลงเอกสารที่มาจากผู้ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งผู้ใช้งาน ณ ขณะเวลาเดียวกัน โดยทำงานบน “โฟลเดอร์แบ่งปัน หรือ Hot Folder” "ความสามารถนี้เฉพาะ Coporate licenses เท่านั้น"

รองรับการทำงานกับชิบประมวลผลแบบ “หลายแกน” ภายในเวลาเดียวกันได้

รองรับการทำงานกับข้อมูลภาพที่มีลักษณะเป็นบาร์โค้ด ได้ทั้งแบบ 1 มิติ และ 2 มิติ

รองรับการอ่านข้อมูลที่ถูกจัดวางแบบแนวนอน(Horizontal Orientation)ซึ่งเป็นแบบปกติ และ แนวตั้ง (Vertical Orientation)

รองรับการอ่าน/รู้จัก จำข้อมูลภายในไฟล์รูปภาพที่มีนามสกุลดังนี้ได้ TIFF,JPG,BMP,PNG,DJVU

รองรับภาษาได้มากถึง 190 ภาษาทั่วโลก ซึ่งรวมถึงภาษาไทยด้วย

สามารถตรวจจับตัวอักขระภายในหน้าเอกสารโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้กำหนดการเรียกใช้งาน ชุดภาษา เพื่อให้การแปลงข้อมูลนั้นตรงตามอักขระที่ปรากฎในหน้าเอกสาร

ภายในโปรแกรมจะมีเครื่องมืออำนวยความสะดวก เพื่อใช้ “กำหนดพื้นที่” ของข้อมูลที่สนใจที่จะต้องผ่านกระบวนการทำ OCR ได้  ตัวซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้สามารถสร้าง “แม่แบบเอกสารกำหนดพื้นที่การทำ OCR (หรือ Area OCR template)”

สามารถกำหนดพื้นที่เพื่อปกปิดข้อมูลที่สำคัญ หรือที่เรียกว่า Redaction ได้

มีความสามารถด้านการประมวลผลภาพ ดังนี้ สามารถปรับเอกสารที่เอียงให้ตรงได้ สามารถปรับหมุนเอกสารให้ข้อความถูกจัดวางในระนาบที่เหมาะแก่การแปลงเอกสาร เป็นต้น

มีความสามารถในการ “สร้างฐานข้อมูลภายในเพื่อเก็บรูปแบบเอกลักษณ์เชิงภาพของตัวอักขระ” ได้ (หรือ เรียกว่า การทำ Pattern Training)

รองรับมาตรฐานของไฟล์ประเภท PDF และ PDF/A ซึ่งเหมาะกับเอกสารที่ต้องได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลายาวนาน

สร้างความปลอดภัยในการเข้าถึงไฟล์ประเภท PDF ได้ด้วยวิธีการกำหนดรหัสผ่านให้กับไฟล์ PDF

รองรับการบีบอัดไฟล์ให้กับ PDF ให้มีขนาดเล็กลงมากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นก่อนๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ คือ MRC  หรือ Mixed Raster Compression ทำให้ไฟล์ผลลัพธ์ที่เป็น PDF ที่ได้นั้น มีขนาดเล็กลงยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ที่ได้สามารถถูกแปลงให้เป็นไฟล์เอกสารเหล่านี้ได้ DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPTX, RTF, PDF, PDF/A, HTML, CSV, TXT, ODT, DjVu ได้

ผลลัพธ์ที่ได้สามารถถูกสร้างเป็นไฟล์ประเภท e-book ที่มีนามสกุลเป็น EPUB และ FB2 ได้

ผลลัพธ์ที่ได้สามารถถูกแปลงให้เป็นไฟล์เอกสารภาพเหล่านี้ได้ BMP, TIFF, PCX, DCX, JPEG, JPEG 2000,JBIG2, PNG

ผลลัพธ์ที่ได้สามารถถูกส่งเก็บตรงไปยังไลบรารี่ของระบบ Microsoft SharePoint  ได้

มีความสามารถเสริมที่แปลงข้อมูลในนามบัตรให้เข้าไปเก็บในโปรแกรมได้

"ความสามารถนี้มีเฉพาะ Coporate licenses เท่านั้น"

สามารถจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) จาก ABBYY Screenshot  ได้

รองรับทั้ง Windows XP, Windows NT, 2000, Windows 7 Windows 8 8.1 และ Windows 10