วันนี้มาแนะนำ Short-Cut สำหรับแมคมือใหม่กันครับ

 

เอาเท่าที่รู้จักและจำได้ อีกส่วนหนึ่งนำมาจากเว็บ freemac ที่สิ่งสถิตย์ของสาวกแมค คิดว่ามีประโยชน์มากทีเดียว หากว่าทุกคนทำงานด้วย short-cut  มาดูกันเลยดีกว่าครับ

 

ก่อนอื่นต้องเปิด Voice Over ก่อนครับ สำคัญ

 

Commend+f5 เปิด/ปิด Voice Over

 

Apple + E จะหมายถึงการ Eject Disk หรือ thumb drive (แล้วแต่กรณี) แต่จะต้อง highlight หรือเลือกอุปกรณ์นั้นๆ อยู่ก่อนแล้ว

 

 

Apple + (left) Shift + delete หมายถึงการ Empty trash (จะต้องเลือก OK เพื่อยืนยัน)

 

Control+eject เรียกคำสั่ง Restart/Sleep/Shutdown Command (

 

apple) + Tab ใช้เพื่อ Switch application […]

 

 

 

ในขณะที่เปิดเครื่อง

 

กด Shift ไว้ตอนกำลัง start up สำหรับ OS 9 คือการปิด extension สำหรับ OS X ก็คล้ายๆ กัน แต่เป็น safe mode (สามารถใช้ network ได้) ฮือๆๆ

 

กด C เพื่อ boot จาก CD ใช้ได้ทั้ง OS 9 และ X

 

กด option สำหรับ OS X จะมีหน้าต่างเพื่อแสดงการเลือก boot จาก media ต่างๆ เช่น network, iPod, EXT HD, Flash Drive (สำหรับ OS 9 จะเลือก OS ที่ใหม่ที่สุดเอง

 

คุณยังสามารถเลือกได้จาก start up disk ที่ control panel ได้)

 

 

 

Command + alt + p + r ขณะเปิดเครื่อง ยังใช้สำหรับเคลียร์ PRAM ได้เหมือนเดิม

 

Command + v ขณะเปิดเครื่อง จะแสดง console

 

Command + S ขณะเปิดเครื่อง จะเข้า single user mode

 

Command + shift + H ใช้เปิด Home

 

Command + shift + D ใช้เปิด Desktop

 

 

 

คำสั่งที่ใช้บ่อยๆ

 

Command + q ใช้ปิดโปรแกรม

 

Command + w ใช้ปิดหน้าต่างหน้่าบนสุดของโปรแกรมที่ใช้อยู่

 

Option + Command + w ใช้ปิดหน้าต่างทุกหน้าต่างของโปรแกรมที่ใช้อยู่

 

Command + m ใช้ minimize หน้าต่างนั้น

 

Option + Command + m ใช้ minimize หน้าต่างทั้งหมด

 

Command + i ใช้ดู info ของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก

 

Command + c copy

 

Command + x cut

 

Command + v paste

 

Command + n ใช้เปิดหน้าต่างใหม่ของโปรแกรมที่ใช้อยู่

 

Command + o ใช้เปิดไฟล์จากโปรแกรมที่ใช้อยู่

 

Command + s ใช้ save ครับ

 

Shift + Command + s ใช้ save as

 

 

 

ในขณะที่ใช้ Finder อยู่

 

Command + 1 ดูไฟล์ในหน้าต่าง Finder นั้นแบบ icons

 

Command + 2 ดูไฟล์ในหน้าต่าง Finder นั้นแบบ lists

 

Command + 3 ดูไฟล์ในหน้าต่าง Finder นั้นแบบ columns

 

 

 

ปิดเครื่อง

 

Control + Command + Eject = Restart

 

Control + Option + Command + Eject = Shut Down

 

 

 

Command+ [ และ

 

Command+ ] สำหรับ ย้อนหน้า-หลัง path file or folder

 

Command + (+) zoom in

 

Command + (-) zoom out

 

 

 

Option + Command + Shift + Delete เพื่อ Empty Trash โดยไม่มีการถาม มันจะลบให้เลย

 

 

 

Command+Escape = open front row

 

Command + H = Hide application

 

 

 

Command + ลูกศรขึ้น/ลง = เลื่อนเว็บเพจหรือหน้าไฟล์ PDF ขึ้นสุด/ลงสุด

 

Option + ลูกศรขึ้น/ลง = เลื่อนเว็บเพจหรือหน้าไฟล์ PDF ขึ้น/ลง ทีละเฟรมที่จอแสดงได้

 

 

 

จับภาพหน้าจอ (Screen capture)

 

Cmd + Shift + 3 = Capture the screen to a file

 

Cmd + Ctrl + Shift+ 3 = Capture the screen to the clipboard

 

Cmd + Shift + 4 = Select an area to be captured to a file

 

Cmd + Ctrl +  Shift + 4 = Select an area to be captured to the clipboard

 

Cmd + Shift+  4, then press Space = Capture entire window

 

 

 

Menu Commands

 

Shift-Cmd-Q = Log out

 

Shift-Opt-Cmd-Q = Log out immediately

 

Shift-Cmd-Delete = Empty Trash

 

Opt-Shift-Cmd-Delete = Empty Trash without dialog

 

Cmd-H = Hide window

 

Opt-Cmd-H = Hide Others

 

Cmd-N = File New window

 

Shift-Cmd-N = New Folder

 

Cmd-O = Open

 

Cmd-S = Save

 

Shift-Cmd-S = Save as

 

Cmd-P = Print

 

Cmd-W = Close Window

 

Opt-Cmd-W = Close all Windows

 

Cmd-I = Get Info

 

Opt-Cmd-I = Show Attributes Inspector

 

Cmd-D = Duplicate

 

Cmd-L = Make Alias

 

Cmd-R = Show original

 

Cmd-T = Add to Favorites

 

Cmd-Delete = Move to Trash

 

Cmd-E = Eject

 

Cmd-F = Find

 

Cmd-Z = Undo

 

Cmd-B = Hide Toolbar

 

Cmd-J = Show View Opts

 

Cmd = [ = Go Back

 

Cmd = ] = Go Forward

 

Shift-Cmd-C = Go to Computer

 

Shift-Cmd-H = Go to your Home folder

 

Shift-Cmd-I = Go to iDisk

 

Shift-Cmd-A = Go to Applications folder

 

Shift-Cmd-G = Go to Go-To Folder

 

Cmd-K = Connect to Server

 

Cmd-M = Minimize Window

 

Cmd-? = Open Mac Help

 

Cmd-Space = Open Spotlight (OS X 10.4)

 

 

 

Finder Navigation

 

Cmd-N = New Finder window

 

Cmd-W = Close Window

 

Opt-Cmd-W = Close all Windows

 

Cmd-Down = Open File/Folder

 

Cmd-Up = Navigate to parent

 

Cmd-Right = Expand folder (in list view)

 

Cmd-Left = Collapse Folder (in list view)

 

Opt-Cmd-Right = Expand folder and its subfolders (in list view)

 

Opt-Cmd-Up = Open parent folder an

 

d close current window

 

Cmd-Shift-H = Jump to your Home folder

 

Cmd-Shift-A = Jump to your Applications folder

 

Cmd-Shift U = Jump to your Utilities folder

 

Cmd-Shift K = Jump to the Network browser

 

Cmd-Shift G = Goto Folder…

 

Cmd-1 = View as Icons

 

Cmd-2 = View as List

 

Cmd-3 = View as Columns

 

Cmd-Space = Open Spotlight (OS X 10.4)

 

Cmd-Delete = Move file/folder to trash

 

Cmd-Click window title = Display the file path

 

 

 

Expose

 

F9 = Show all open windows on the screen at once

 

F10 = Show all windows for the current application.

 

F11 = Shows Desktop

 

F12 = Activates Dashboard

 

F12 (hold) = ejects disk

 

 

 

Miscellaneous

 

Opt-Cmd-D = Show/Hide Dock

 

Ctrl-Up = Move up one page

 

Ctrl-Down = Move down one page

 

Opt-Drag = Copy to new location

 

Opt-Cmd-Drag = Make alias in new location

 

Cmd-Drag = Move to new location without copying

 

Opt-Cmd-Eject = Sleep

 

Cmd-click window toolbar button (upper right corner) = Cycle through toolbar views

 

Ctrl-Cmd-D and mouse over word in Cocoa applications = shows Dictionary description for that word

 

ลองนำเอาไปใช้งานกันดูนะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มองไม่เห็นและใช้ Voice Over อย่างเราๆได้มากทีเดียว