ถึงโลกที่เห็น ไม่มีภาพ

แต่คนตาบอด ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โปรดปรานเหมือนกัน

ด้วยข้อจำกัด ของโสตประสาทรับรู้ ซึ่งขาดหายไป 1 อย่าง

ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวของคนตาบอด

ถูกจำกัดความรู้สึก ไม่เหมือนกับคนตาดี

ที่สามารถรับรู้ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น วิว ทิวทัศน์

สายลม แสดแดด ความสนุกสนาน ของการบุกป่า ลุยฝน

สภาพอากาศที่ทำให้สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนไปอย่างน่าประทับใจ

แต่ก็มีสถานที่ที่คนตาบอด ซึมซับได้ คล้ายคนตาดีที่สุดอยู่

 

วันเรียนรู้
ชายตาบอด พาชีวิตเล็กๆออกเดินทาง

 

 

a day พฤษภาคม 2551