วันนี้มาแนะนำ Short-Cut สำหรับแมคมือใหม่กันครับ

เอาเท่าที่รู้จักและจำได้ อีกส่วนหนึ่งนำมาจากเว็บ freemac ที่สิ่งสถิตย์ของสาวกแมค คิดว่ามีประโยชน์มากทีเดียว หากว่าทุกคนทำงานด้วย short-cut  มาดูกันเลยดีกว่าครับ

ก่อนอื่นต้องเปิด Voice Over ก่อนครับ สำคัญ

Commend+f5 เปิด/ปิด Voice Over

Apple + E จะหมายถึงการ Eject Disk หรือ thumb drive (แล้วแต่กรณี) แต่จะต้อง highlight หรือเลือกอุปกรณ์นั้นๆ อยู่ก่อนแล้ว

Apple + option + F12 จะหมายถึงการสั่งให้เข้าสู่โหมด Sleep

Apple + (left) Shift + delete หมายถึงการ Empty trash (จะต้องเลือก OK เพื่อยืนยัน)

Control+eject เรียกคำสั่ง Restart/Sleep/Shutdown Command (

apple) + Tab ใช้เพื่อ Switch application […]

 

ในขณะที่เปิดเครื่อง

กด Shift ไว้ตอนกำลัง start up สำหรับ OS 9 คือการปิด extension สำหรับ OS X ก็คล้ายๆ กัน แต่เป็น safe mode (สามารถใช้ network ได้) ฮือๆๆ

กด C เพื่อ boot จาก CD ใช้ได้ทั้ง OS 9 และ X

กด option สำหรับ OS X จะมีหน้าต่างเพื่อแสดงการเลือก boot จาก media ต่างๆ เช่น network, iPod, EXT HD, Flash Drive (สำหรับ OS 9 จะเลือก OS ที่ใหม่ที่สุดเอง

คุณยังสามารถเลือกได้จาก start up disk ที่ control panel ได้)

 

Command + alt + p + r ขณะเปิดเครื่อง ยังใช้สำหรับเคลียร์ PRAM ได้เหมือนเดิม

Command + v ขณะเปิดเครื่อง จะแสดง console

Command + S ขณะเปิดเครื่อง จะเข้า single user mode

Command + shift + H ใช้เปิด Home

Command + shift + D ใช้เปิด Desktop

 

คำสั่งที่ใช้บ่อยๆ

Command + q ใช้ปิดโปรแกรม

Command + w ใช้ปิดหน้าต่างหน้่าบนสุดของโปรแกรมที่ใช้อยู่

Option + Command + w ใช้ปิดหน้าต่างทุกหน้าต่างของโปรแกรมที่ใช้อยู่

Command + m ใช้ minimize หน้าต่างนั้น

Option + Command + m ใช้ minimize หน้าต่างทั้งหมด

Command + i ใช้ดู info ของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก

Command + c copy

Command + x cut

Command + v paste

Command + n ใช้เปิดหน้าต่างใหม่ของโปรแกรมที่ใช้อยู่

Command + o ใช้เปิดไฟล์จากโปรแกรมที่ใช้อยู่

Command + s ใช้ save ครับ

Shift + Command + s ใช้ save as

 

ในขณะที่ใช้ Finder อยู่

Command + 1 ดูไฟล์ในหน้าต่าง Finder นั้นแบบ icons

Command + 2 ดูไฟล์ในหน้าต่าง Finder นั้นแบบ lists

Command + 3 ดูไฟล์ในหน้าต่าง Finder นั้นแบบ columns

 

ปิดเครื่อง

Control + Command + Eject = Restart

Control + Option + Command + Eject = Shut Down

 

Command+ [ และ

Command+ ] สำหรับ ย้อนหน้า-หลัง path file or folder

Command + (+) zoom in

Command + (-) zoom out

 

Option + Command + Shift + Delete เพื่อ Empty Trash โดยไม่มีการถาม มันจะลบให้เลย

 

Command+Escape = open front row

Command + H = Hide application

 

Command + ลูกศรขึ้น/ลง = เลื่อนเว็บเพจหรือหน้าไฟล์ PDF ขึ้นสุด/ลงสุด

Option + ลูกศรขึ้น/ลง = เลื่อนเว็บเพจหรือหน้าไฟล์ PDF ขึ้น/ลง ทีละเฟรมที่จอแสดงได้

 

จับภาพหน้าจอ (Screen capture)

Cmd + Shift + 3 = Capture the screen to a file

Cmd + Ctrl + Shift+ 3 = Capture the screen to the clipboard

Cmd + Shift + 4 = Select an area to be captured to a file

Cmd + Ctrl +  Shift + 4 = Select an area to be captured to the clipboard

Cmd + Shift+  4, then press Space = Capture entire window

 

Menu Commands

Shift-Cmd-Q = Log out

Shift-Opt-Cmd-Q = Log out immediately

Shift-Cmd-Delete = Empty Trash

Opt-Shift-Cmd-Delete = Empty Trash without dialog

Cmd-H = Hide window

Opt-Cmd-H = Hide Others

Cmd-N = File New window

Shift-Cmd-N = New Folder

Cmd-O = Open

Cmd-S = Save

Shift-Cmd-S = Save as

Cmd-P = Print

Cmd-W = Close Window

Opt-Cmd-W = Close all Windows

Cmd-I = Get Info

Opt-Cmd-I = Show Attributes Inspector

Cmd-D = Duplicate

Cmd-L = Make Alias

Cmd-R = Show original

Cmd-T = Add to Favorites

Cmd-Delete = Move to Trash

Cmd-E = Eject

Cmd-F = Find

Cmd-Z = Undo

Cmd-B = Hide Toolbar

Cmd-J = Show View Opts

Cmd = [ = Go Back

Cmd = ] = Go Forward

Shift-Cmd-C = Go to Computer

Shift-Cmd-H = Go to your Home folder

Shift-Cmd-I = Go to iDisk

Shift-Cmd-A = Go to Applications folder

Shift-Cmd-G = Go to Go-To Folder

Cmd-K = Connect to Server

Cmd-M = Minimize Window

Cmd-? = Open Mac Help

Cmd-Space = Open Spotlight (OS X 10.4)

 

Finder Navigation

Cmd-N = New Finder window

Cmd-W = Close Window

Opt-Cmd-W = Close all Windows

Cmd-Down = Open File/Folder

Cmd-Up = Navigate to parent

Cmd-Right = Expand folder (in list view)

Cmd-Left = Collapse Folder (in list view)

Opt-Cmd-Right = Expand folder and its subfolders (in list view)

Opt-Cmd-Up = Open parent folder an

d close current window

Cmd-Shift-H = Jump to your Home folder

Cmd-Shift-A = Jump to your Applications folder

Cmd-Shift U = Jump to your Utilities folder

Cmd-Shift K = Jump to the Network browser

Cmd-Shift G = Goto Folder…

Cmd-1 = View as Icons

Cmd-2 = View as List

Cmd-3 = View as Columns

Cmd-Space = Open Spotlight (OS X 10.4)

Cmd-Delete = Move file/folder to trash

Cmd-Click window title = Display the file path

 

Expose

F9 = Show all open windows on the screen at once

F10 = Show all windows for the current application.

F11 = Shows Desktop

F12 = Activates Dashboard

F12 (hold) = ejects disk

 

Miscellaneous

Opt-Cmd-D = Show/Hide Dock

Ctrl-Up = Move up one page

Ctrl-Down = Move down one page

Opt-Drag = Copy to new location

Opt-Cmd-Drag = Make alias in new location

Cmd-Drag = Move to new location without copying

Opt-Cmd-Eject = Sleep

Cmd-click window toolbar button (upper right corner) = Cycle through toolbar views

Ctrl-Cmd-D and mouse over word in Cocoa applications = shows Dictionary description for that word

ลองนำเอาไปใช้งานกันดูนะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มองไม่เห็นและใช้ Voice Over อย่างเราๆได้มากทีเดียว