เครื่องอ่านหนังสือเสียงและบันทึกเสียงแบบพกพา E5 เป็นเครื่องอ่านหนังสือเสียงซึ่งรายงานคำสั่งและอ่านข้อความด้วยเสียงสังเคราะห์ภาษาอังกฤษ สามารถอ่านไฟล์หนังสือเสียงตามมาตรฐาน DAISY ทั้งรุ่น 2.2 และ 3, สามารถอ่านไฟล์เสียงชนิด MP3, WMA,WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A ได้ สามารถอ่านออกเสียงจากไฟล์ภาษาอังกฤษชนิด TXT, HTM, HTML, MHT, DOC, DOCX, EPUB, PDF โดยใช้เสียงสังเคราะห์ภาษาอังกฤษของ Nuance Vocalizer และบันทึกเสียงอ่านเป็นไฟล์ .MP3 ได้ สามารถรับสัญญาณวิทยุระบบ fm ได้ สามารถบันทึกเสียงจากไมโครโฟนในตัวเครื่องหรือแหล่งเสียงภายนอกผ่านช่อง Line in โดยเลือกรูปแบบและคุณภาพของการบันทึกเสียงได้ มีเมนูคำสั่งที่เข้าใจง่าย ได้แก่ การย้าย คัดลอก และลบไฟล์ สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน่วยความจำในเครื่องกับหน่วยความจำภายนอกโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถสร้างที่คั่นหนังสือและบันทึกประวัติการเล่นไฟล์ได้ มีหน่วยความจำในเครื่อง 2 GB ใช้ร่วมกับสื่อบันทึกข้อมูลแบบ Micro SD card ความจุสูงสุด 32 Gb ได้ มีลำโพงที่ให้เสียงคุณภาพสูงในตัวเครื่อง สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB 2.0 สามารถปรับปรุง firmware ได้ และมีฟังก์ชั่นการทำงานพิเศษเพิ่มเติมซึ่งรายงานด้วยเสียงพูด ได้แก่ นาฬิกา, นาฬิกาจับเวลา, การบันทึกเสียงเตือนการทำกิจกรรมต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติของเครื่อง E5 มีดังนี้
1.
สามารถอ่านหนังสือระบบ DAISY ทั้งรุ่น 2.2 และ 3.0 โดยอ่านชื่อหนังสือซึ่งเป็นภาษาไท, บอกเวลาที่ฟังแล้วและเวลาทั้งหมด, สำรวจไปยังหัวเรื่องและหน้าต่างๆ ได้
2.
สามารถอ่านออกเสียงจากไฟล์เอกสารภาษาอังกฤษชนิด .doc, .pdf, .txt โดยสามารถสำรวจไปยังแต่ละประโยค ย่อหน้า และหน้า ได้
3.
สามารถบันทึกเสียง โดยให้เสียงที่คมชัด ทั้งยังเลือกบันทึกจากไมโครโฟนภายใน ไมโครโฟนภายนอก หรือจากเครื่องเสียงผ่านสาย Line in และตัดเสียงรบกวนได้
4.
สามารถบันทึกเสียงพูดเพื่อตั้งเป็นเสียงเตือน โดยระบุเวลาเตือนและความถี่ในการเตือนได้ สามารถประยุกต์ใช้กับผู้ที่ต้องรับประทานยาเป็นเวลา หรือต้องทำกิจกรรมโดยอาศัยเวลาที่แน่นอน
5.
เป็นเครื่องเล่นไฟล์เสียงชนิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถอ่านชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษ สามารถเล่นซ้ำ หรือเล่นเฉพาะช่วงของแต่ละไฟล์ได้
6.
สามารถสร้างที่คั่นหนังสือสำหรับไฟล์ทุกแบบ และค้นหาประวัติการฟังไฟล์ต่างๆ ได้
7.
เป็นนาฬิกาบอกเวลารายงานด้วยเสียง, นาฬิกาปลุกซึ่งสามารถตั้งปลุกได้ 5 เวลา, นาฬิกาจับเวลาและนับเวลาถอยหลังได้
8.
เป็นเครื่องคิดเลขรายงานด้วยเสียง
9.
10.
เป็นเครื่องรับวิทยุระบบ FM

 

11. มีแบตเตอรี่ภายในเครื่อง สามารถชาร์จได้ทั้งจากไฟบ้านและคอมพิวเตอร์ และมีเสียงรายงานขณะชาร์จ

 

12. ตั้งเวลาเปิด / ปิดเครื่องอัตโนมัติได้
13.
จัดการไฟล์โดยการลบ คัดลอก ย้าย วาง และถ่ายโอนไฟล์ระหว่างหน่วยความจำในเครื่องและหน่วยความจำเสริมได้ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
14.
มีหน่วยความจำในเครื่อง ความจุ 2 GB และเพิ่มหน่วยความจำชนิด Micro SD card ความจุสูงสุดถึง 32 GB
หากท่านมีความสนใจสามารถรับชมวิดีโอได้ที่ลิ้งนี้

">

 

 

 

หรือติดต่อสอบถามรายระเอียดได้ที่

 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด