เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ BrailleBox V5

เป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง

BrailleBox เป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง สามารถกำหนดการพิมพ์เป็นเล่มๆได้ โดยการสั่งพิมพ์ครั้งหนึ่งสามารถกำหนดการแบ่งเล่มหนังสือได้ถึงสามเล่ม

รองรับกระดาษพิมพ์แบบ cut sheet

คุณลักษณะของเครื่อง

จัดเลียงหน้าอัตโนมัติ

มีกล่องเก็บเสียง ลดเสียงดังลบกวนในขณะพิมพ์

สามารถกำหนดขนาดของกระดาษในการพิมพ์เพื่อให้สอดค้องกับแต่ละงาน

นอกจากรูปแบบไฟล์นามสกุลแบบอักษรเบรลล์แล้วยังสามารถรองรับการพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ได้จากไฟล์หลากหลายชนิด เช่น Doc, txt, dxb และ pdf เป็นต้น

ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก และได้รับรางวัลย์ชนะเลิดในการออกแบบ 

ใช้งานง่าย

รองรับการพิมพ์ผ่าน USB

มีเสียงพูดในตัวด้วย Acapela synthetic speech

เสียงพูดรองรับภาษาไทย

รองรับการพิมพ์แบบ 2 หน้า

รองรับระบบช่วยเหลือผ่าน Remote ทางไกล

รองรับการสั่งพิมพ์ด้วยระบบ idB : Index-direct-Braille

ราคาถูกเมื่อเทียบกับคุณสมบัติการทำงาน 

คุณภาพการพิมพ์อักษรเบรลล์ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อน 

รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB Port

 และ Wifi

การพิมพ์สามารถกำหนดการพิมพ์ได้เป็น 3 เล่ม ซึ่งเราสามารถกำหนดให้แต่ละช่วงเป็นเล่มที่ 1 เล่มที่ 2 หรือเล่มที่ 3 ได้ 

รองรับกระดาษได้หลายขนาดเช่น A3 หรือ 11x17 inch กระดาษในรูปแบบหนังสือ ง่ายต่อการพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม 

การทำรูปเล่มง่ายดาย แค่พับตรงที่มีเบรลล์ขีดเส้นแล้วเย็บเล่ม ทำให้กระดาษแบบ A 3 กลายเป็น หนังสือขนาด A 4 อย่างง่ายดาย 

การสั่งพิมพ์แบบกำหนดเล่มของหนังสือ หรือ volumes

เนื่องจากหนังสือปกติหรือหนังสือเบรลล์แต่ละเล่มมีเนื้อหามากน้อยแตกต่างกัน ด้วยระบบการพิมพ์ คุณสามารถกำหนดการพิมพ์แบบแบ่งเล่มได้โดยการสั่งพิมพ์แค่ครั้งเดียว

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีความยาวของเนื้อหาเรื่องนั้นๆประมาณ 110 หน้า คุณสามารถแบ่งเล่มในแต่ละช่วงได้เช่นกำหนดให้ แต่ละเล่มมี 40 หน้า เป็นต้น

เครื่องพิมพ์จะแบ่งออกให้เป็น 3 เล่ม โดยเล่มที่หนึ่งจะเริ่มตั้งแต่หน้าที่ 1 ถึง 40

เล่ม 2 จะเริ่มตั้งแต่หน้าที่ 41 ถึง 80 และเล่มที่ 3 จะเริ่มตั้งแต่ หน้า 81 ถึง 110 เป็นต้น

ซึ่งหน้าของหนังสือ หรือ เล่มที่ จะถูกกำหนดให้ อัตโนมัติโดยเครื่องพิมพ์

และการส่งพิมผ่าน idB (Index-direct-Braille)ซึ่งเป็น  freeware application

สามารถรองรับการพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ได้จากไฟล์หลากหลายชนิด เช่น Doc, txt, dxb และ pdf เป็นต้น