ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อผลิตสื่ออ่าน (หนังสือเสียงระบบเดซี่) สำหรับน้องๆผู้พิการทางการเห็น ภายใต้โครงการ “ปันรัก ปันอ่าน” ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ดำเนินการร่วมกับอาสาสมัคร ในการอ่านหนังสือต้นฉบับเพื่อบันทึกเสียง ส่งต่อไฟล์เสียงหนังสือต้นฉบับไปให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ของสำนักหอสมุดเบญญาลัย ซึ่งเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่บรรจุไฟล์หนังสือเสียง ให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถเข้าไปเลือกอ่านเพื่อส่งเสริมการศึกษา การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน

หนังสือต้นฉบับที่สร้างแรงบันดาลใจ

กับแคมเปญ ปันรัก ปันอ่าน

เพียงนำหนังสือต้นฉบับส่งมอบ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ มาได้ที่

        ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

          21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร 02-1015667

          เชิญชวนติดตามและร่วมเป็นกำลังใจ https://www.facebook.com/0ITSCB/

๑ เล่ม ของท่าน สร้างโอกาส เติมฝัน ปันบุญ

 

                          ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน

หนังสือต้นฉบับ ที่สร้างแรงบันดาลใจ

แก่น้องๆ ผู้พิการทางการเห็น